84-28 6660 3000
Hỗ trợ 24/7
Menu
Giới thiệu

Với tổng khối lượng hàng hóa mà chúng tôi chuyên chở cho khách hàng mỗi ngày trên toàn cầu, cho phép chúng tôi có thể đàm phán được mức giá tốt nhất cho bất kỳ phương thức vận tải nào. Chúng tôi làm việc với các hãng tàu, hãng hàng không tốt nhất và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với họ dựa trên quy trình quản lý chất lượng của chúng tôi và khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy của các đối tác...

Giới thiệu (TRANG CHỦ)
Video giới thiệu tpg
Ms. Cathy Lee, Overseas Manager

Master of Business & Commerce from Foreign Trade University.
10 years of experiences in freight forwarder and logistics.
Always taking action and doing is my expression to my clients and partners.
Keeping logistics in mind - enormous things are possible!

CEO Mr. Jimmy Phuc ( Lữ Văn Phúc )

With 20 years in forwarding industrial and agents for some networks as Globelink, Shipco, Conterm, Pacific Star Express Group and Famous Pacific Shipping Group, also be active member of NVOCC, Forwarder Association  and maritime insurance consultancy

Hỗ trợ ONLINE