Nông nghiệp đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng thêm của toàn nền kinh tế - Trans Pacific Global Cooperation
L
O
A
D
I
N
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
P
G
.
C
O
R
P
.
×
 • About us
 • Services
 • Promotion
 • News
 • Contact
 • Nông nghiệp đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng thêm của toàn nền kinh tế

  Theo Tổng cục Thống kê, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36% trong năm 2022, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng thêm của toàn nền kinh tế.#vận chuyển nhanh #dich vu xuat nhap khau 

  Trong Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Quý IV và năm 2022, Tổng cục Thống kê nhận xét: “Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế”.

  Cụ thể, trong Quý IV, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,85%. Trong cả năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; đồng thời vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là tăng trưởng 2,5-2,8%.

  Xếp theo từng lĩnh vực, ngành nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 6,13%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 4,43%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm. #cty forwarder

  Về cơ cấu nền kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,88%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,26%; khu vực dịch vụ chiếm 41,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,53%.#dịch vụ nhập khẩu #dịch vụ xuất nhập khẩu #vận tải đường biển #gửi hàng quốc tế

  Thành tích chung của toàn ngành thể hiện trên hầu hết các lĩnh vực. Một trong những điểm nhấn là sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 9.026,3 nghìn tấn, tăng 2,7% so với năm trước. Trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.163,7 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.862,6 nghìn tấn, giảm 1,8%.#Dịch Vụ Vận Tải Đường Biển #công ty vận chuyển đường biển quốc tế

  Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến cuối tháng 12/2022 tăng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 3,1%; tổng số gia cầm tăng 4,8%.#chuyển hàng đường biển #giá cước vận tải biển quốc tế#công ty về logistics

  Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2022 ước đạt 300,1 nghìn ha, tăng 3,4% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 101,2 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng củi khai thác đạt 18,6 triệu ste, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 19,7 triệu m3, tăng 7,2%.#forwarder viet nam

  Diện tích rừng bị thiệt hại quý IV/2022 là 234 ha, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, cả nước có 1.121,9 ha rừng bị thiệt hại, giảm 56,9% so với năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 41,4 ha, giảm 97,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 1.080,5 ha, giảm 0,8%.#đơn vị vận chuyển quốc tế #vận chuyển đường biển nội địa #vận chuyển đường biển #công ty vận chuyển hàng trung quốc về việt nam 

  Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 13,9 triệu người, chiếm khoảng 27,5% tổng số lao động cả nước, và chỉ kém khu vực công nghiệp và xây dựng (17 triệu người).#công ty xuất nhập khẩu #công ty logistics việt nam #forwarder viet nam #dịch vụ vận tải #vận chuyển quốc tế

  Ước tính GDP cả nước năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021 và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.#giá vận chuyển đường biển #nhập khẩu ủy thác

  Những ngành có mức tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế là: bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống.#dịch vụ xuất khẩu #công ty forwarder

  Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong năm nay với tổng kim ngạch ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 10,6%, nhập khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hoá ước tính xuất siêu 11,2%. Bên cạnh đó, CPI bình quân cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là giữ lạm phát dưới 4%.#cước vận chuyển container quốc tế

  Theo Báo Nông Nghiệp #gửi hàng đi mỹ bằng đường tàu #cước vận chuyển đường biển #công ty dịch vụ xuất nhập khẩu #vận chuyển nhanh