L
o
a
d
i
n
g
.
.
.
T
R
A
N
S
.
P
A
C
I
F
I
C
.
G
L
O
B
A
L
×
 • About us
 • Partner
 • Services
 • Promotion
 • News
 • Contact
 • CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN FCL VÀ PHỤ PHÍ

                                     
  Cảng đi
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 119

  Notice: Trying to get property 'pol' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 119
  Cảng đến
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 123

  Notice: Trying to get property 'pod' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 123
  Hãng tàu
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 127

  Notice: Trying to get property 'carrier' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 127
  Ngày tàu chạy
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 131

  Notice: Trying to get property 'freequency' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 131
  Thời gian vận chuyển
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 135

  Notice: Trying to get property 'tt' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 135
  Giá trị đến ngày
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 139

  Notice: Trying to get property 'valid' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 139
                                                                                                                                     
  Các loại phụ phíĐơn giáSố lượngThành tiền
  Phí chứng từ (DOC)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 158

  Notice: Trying to get property 'bill' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 158
  usd/shipment

  Notice: Undefined variable: qualdoc in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 159

  Notice: Undefined variable: resultdoc in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 160
  Phí gọi điện (TELEX)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 164

  Notice: Trying to get property 'telex' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 164
  usd/shipment

  Notice: Undefined variable: qualtelex in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 165

  Notice: Undefined variable: resulttelex in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 166
  Phí xếp dỡ (THC)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 170

  Notice: Trying to get property 'thc20' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 170
  usd/20'

  Notice: Undefined variable: qualthc20 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 171

  Notice: Undefined variable: resultthc20 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 172
  Phí xếp dỡ (THC)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 176

  Notice: Trying to get property 'thc40' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 176
  usd/40'

  Notice: Undefined variable: qualthc40 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 177

  Notice: Undefined variable: resultthc40 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 178
  Phí niêm phong (SEAL)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 182

  Notice: Trying to get property 'seal' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 182
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: qualseal in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 183

  Notice: Undefined variable: resultseal in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 184
  Phí Lệnh Giao Hàng (D/O)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 188

  Notice: Trying to get property 'do' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 188
  usd/shipment

  Notice: Undefined variable: qualdo in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 189

  Notice: Undefined variable: resultdo in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 190
  Phí Vệ Sinh (Cleaning)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 194

  Notice: Trying to get property 'cleaning' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 194
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: qualcleaning in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 195

  Notice: Undefined variable: resultcleaning in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 196
  Phí nâng hạ (Lift on/off)
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 200

  Notice: Trying to get property 'lift' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 200
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: quallift in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 201

  Notice: Undefined variable: resultlift in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 202
             
  Giá cước vận chuyểnĐơn giáSố lượngThành tiền
  Container 20'DC
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 221

  Notice: Trying to get property 'dc20' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 221
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: dc20 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 222
  container

  Notice: Undefined variable: resultfcl in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 223
  Container 40'DC
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 227

  Notice: Trying to get property 'dc40' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 227
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: dc40 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 228
  container

  Notice: Undefined variable: resultfcl2 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 229
  Container 40'HC
  Notice: Undefined variable: row in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 233

  Notice: Trying to get property 'hc40' of non-object in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 233
  usd/cont

  Notice: Undefined variable: hc40 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 234
  container

  Notice: Undefined variable: resultfcl3 in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 235
  Tổng chi phí vận chuyển (USD)
  Notice: Undefined variable: total in /home/u702736715/domains/transpacific.vn/public_html/wp-content/themes/TPG theme/fcl.php on line 239
  usd

  DỊCH VỤ HỖ TRỢ

  Phí khai báo hải quan: 600.000 VND/ shipment (chưa bao gồm VAT).
  Phí GRI: $20/cbm đối với các tuyến nhập chuyển tải Hongkong.
  Phí Other EMS ( Phí khai báo Manifest hải quan China)

  CHÚ THÍCH

  O/F (Ocean Freight)

  O/F là chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích hay còn được gọi là cước biển.

  Phí chứng từ (DOC)

  Đối với lô hàng xuất khẩu thì các Hãng tàu / Forwarder phải phát hành một cái gọi là Bill of Lading (hàng vận tải bằng đường biển) hoặc Airway Bill (hàng vận tải bằng đường không). Phí này là phí chứng từ để hãng tàu làm vận đơn và các thủ tục về giấy tờ cho lô hàng. Đối với lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam thì consignee phải đến Hãng tàu/Forwarder để lấy lệnh giao hàng, mang ra ngoài cảng xuất trình cho kho (hàng lẻ)/làm phiếu EIR(hàng container FCL) thì mới lấy được hàng. Thường một lô hàng có một D/O nên phí này là phí FWD thu để trả cho hãng tàu.

  Phí THC (Terminal Handling Charge)

  THC là phụ phí xếp dỡ tại cảng là khoản phí thu trên mỗi container để bù đắp chi phí cho các hoạt động làm hàng tại cảng, như: xếp dỡ, tập kết container từ CY ra cầu tàu… Thực chất cảng thu hãng tàu phí xếp dỡ và các phí liên quan khác và hãng tàu sau đó thu lại từ chủ hàng (người gửi và người nhận hàng) khoản phí gọi là THC.

  Phí CFS (Container Freight Station fee)

  CFS là phí cho một lô hàng lẻ xuất/nhập khẩu thì các công ty Consol / Forwarder phải dỡ hàng hóa từ container đưa vào kho hoặc ngược lại và họ thu phí CFS.

  Phí CIC (Container Imbalance Charge) hay “Equipment Imbalance Surcharge”

  CIC là phụ phí mất cân đối vỏ container hay còn gọi là phí phụ trội hàng nhập. Có thể hiểu là phụ phí chuyển vỏ container rỗng. Đây là một loại phụ phí cước biển mà các hãng tàu thu để bù đắp chi phí phát sinh từ việc điều chuyển một lượng lớn container rỗng từ nơi thừa đến nơi thiếu.

  Phí EBS (Emergency Bunker Surcharge)

  EBS là phụ phí xăng dầu. Phụ phí này bù đắp chi phí “hao hụt” do sự biến động giá xăng dầu trên thế giới cho hãng tàu.

  Phí Handling (Handling fee)

  Handling là phí đại lý theo dõi quá trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa cũng như khai báo manifest với cơ quan hải quan trước khi tàu cập.

              call

  Phone

  mail

  Email

  messenger

  Messenger

  zalo

  Zalo